Kallelse till årsmöte och medlemsavgift 2024

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i De blindas fritidsklubb kallas till årsmöte onsdagen den 27 mars 2024 kl. 18.30.

Plats: Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Efter mötet blir det förtäring i påskens tecken.

Handlingar skickas ut med marsnumret av DBFK-bladet där också övrig information om årsmötet kommer.

Dags för medlemsavgiften för 2024

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2024. Avgiften är 200 kronor och betalas in på plusgiro 35 26 16 – 7.

Avgiften ska finnas på vårt plusgirokonto senast 31 mars.

Terminsstarter 2024

Gott nytt år önskar vi alla medlemmar

Nu är helgerna snart över och vardagen kommer till oss på ett eller annat sätt. Därmed också start för våra motionsaktiviteter.

Efter några tisdagar i gymmet på Sandsborgsvägen återvänder vi till Beckis.

Simningen i Beckis söndagar kl. 18 – 20 sätter i gång den 7 januari. För mer info ring Anderz Malgodal 070-515 70 70.

Tisdagsträningen startar den 9 januari kl. 18 med gym- eller cirkelträning och simningen kl. 19.

Vill du testa gymmet eller cirkelträningen så är du hjärtligt välkommen. Adressen är Söderberga allé 80.

För mer info ring Christer Hovbrandt 070-346 57 76.